HOME    MUSIC SAMPLES   ARRANGEMENTEN

Agenda presentaties  2007                                              

Den Haag                                                                        

Cafe de Paas                                   19 februari

Pulchri Studio                                  24 februari

Kunstzaal Van Heijningen                9 juni  

 

Kunst en Culinair Noordeinde

in Galerie Het Kleine Huys               21-24 juni

Lutherse Kerk                                   7 oktober

 

Woerden

Stadsmuseum                                    6 oktober

 

Voorburg

Huijgensmuseum                               25 oktober

 

 

2008

Den Haag

Openbare Bibliotheek                       22 februari  

 

SSR-Reunistenkring Den Haag       

politiek/culturele lezingencyclus       11 april

 

 

Museum Mesdag                                 19 april

                                                            10 mei

Lutherse Kerk Den Haag                  24 mei

 

2009

Hermitage Amsterdam                       12 januari

 

Nocturne Noordeinde    Den Haag        7 februari

Feest van de zintuigen

Venduehuis der Notarissen  Den Haag   13-14-15 mei

Feest van de zintuigen      

Mastbosch Hotel            Breda               30 mei

 

2010

Kunstzaal van Heijningen Den Haag    18 juni

  2011 

Den Haag

Galerie Heijmen             25 maart     Filsofisch- Muzikale-Kunst Salon' In Haagse Dreven' 

Salonbijeenkomsten       28 april en 27 mei 

         

Pulchri Studio                Synesthetisch Presentatie Progamma  19 juni 

  2013

Bonifatius kerk Rijswijk   Standwal festival open dag 14 september 

 

informatie presentatieprogramma's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huygensmuseum Hofwijck nodigt u van harte uit voor een avond

 lezingen en presentaties met het thema

    Synaesthesie

Op donderdagavond 25 oktober 2007

 

Constantijn Huygens was een veelzijdig man. Naast zijn werk als secretaris van stadhouder Frederik Hendrik, was hij ook een beroemd dichter, een zeer talentvol musicus en componist, hij verdiepte zich in de schilderkunst en was een kenner van de klassieke architectuur.

Diverse kunstdisciplines komen samen in de persoon Huygens. Hij en zijn vrienden zochten elkaar regelmatig op om de diverse kunsten waar ze zich mee bezig hielden aan elkaar te tonen en ten gehore te brengen.

Synaesthesie, in dit verband het simultaan ervaren van meerdere kunstdisciplines, is dan ook een onderwerp dat prima aansluit bij de veelzijdige persoon Huygens. Het bekijken van beeldende kunst bijvoorbeeld, begeleid door muziek, zorgt voor een heel andere beleving van die kunstvormen dan wanneer ze los van elkaar ervaren worden.

Daarom is in samenwerking met dr. Stephan Baekers, filosoof en componist, deze avond georganiseerd, waarbij uitwisseling van kennis en ideeën over dit onderwerp vanuit diverse disciplines voorop staat.

 

Programma

Elke onderdeel zal gevolgd worden door een korte synaesthetische presentatie door Dr. S.F. Baekers, bestaande uit beeldende kunstwerken en door hem zelf gecomponeerde muziek.

 

Inleiding door dr. A.M.Th. Leerintveld, voorzitter Vereniging Hofwijck.

Dr. S.F. Baekers: toelichting op het begrip synaesthesie.

-         Prof. dr. Christoph Jamme (filosoof): Duitse filosofie en schilderkunst in de vroege Romantiek

Kunst laat ons 'het onzichtbare' (Tieck: Franz Sternbalds Wanderungen) zien en 'gebruikt daarvoor een hiërogliefen schrift'. Het gaat niet om het nabootsen van de natuur, alleen uitbeelding en beleving staan hoger dan waarneming. In twee hoogtepunten van de romantische schilderkunst wordt dit getoond: in Ph.O.Runges "Zeiten"-cyclus en in de landschapsschilderkunst van C.D. Friedrich.

Synaesthetische presentatie

Korte pauze

-         Dr. Frederik Arends (classicus): Literatuur in de Antieke Oudheid

De betekenis en geschiedenis van het woord 'synaestesie' komen aan bod. Vooral in aansluiting bij de dissertatie van Christoph Catrein (2003), zal worden ingegaan op synaesthesie in de Grieks-Romeinse Oudheid: Zijn er aanwijzingen dat het fysiologische fenomeen synaesthesie ook toen al onderkend en benoemd is? Er zullen enkele opvallende voorbeelden van ‘metaforische synaesthesie’ bij Homerus, de Griekse tragici en Vergilius besproken worden met als slot een brug naar de (Re?)naissance van ‘synaesthesie’ in de 18e en 19e eeuw.

Synaestetische presentatie

-         Drs. Leo van Heijningen (kunsthistoricus)

Het lijkt voor de hand liggend: een beeld aangevuld met muziek roept een andere stemming op, werkt indringender. Maar waardoor? Klaarblijkelijk gebeurt er in het tegelijkertijd van het zien en het horen iets, dat zowel het waargenomen beeld omvormt, alsook de waargenomen muziek verandert. Synaesthesie is een 'samensmelting', en wel zodanig dat er een eenheid uit ontstaat waarin beide, de 'gehoorde' muziek en het 'geziene' beeld, samen iets anders worden. Dit leidt tot vragen zoals: Hoe nemen we waar als we 'aan kunst doen'? Wát gebeurt er eigenlijk bij die synaesthetische presentaties?

Afsluiting

 

 

Aanvang: 19:30 uur (ontvangst vanaf 19:00 uur)

Einde: ca. 22:00 uur

Locatie: Huygensmuseum Hofwijck, Westeinde 2A, 2275 AD Voorburg

 

Gelieve te laten weten of u komt voor uiterlijk 16 oktober a.s.

Huygensmuseum Hofwijck:                     (070) 3872311                            info@hofwijck.nl

  

Sprekers

 

Dr. Stephan Baekers studeerde compositie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Leon Orthel en filosofie en muziekgeschiedenis aan de Universiteit te Leiden. Na zijn doctoraal examen in 1975 richtte zijn belangstelling zich in het bijzonder op de onderzoeksthema’s tijd en geschiedenis. Hij promoveerde in 1980 bij prof. C.A. van Peursen te Leiden op het proefschrift ‘De tijd bij Aristoteles en Heidegger’. In 1985-1986 deed hij in vervolg daarop onderzoek naar het geschiedenis- en tijdbegrip bij Hegel en Nietzsche aan het NIAS (Netherlands Institute of Advanced Studies) te Wassenaar. Tevens gaf hij op uitnodiging gastcollege in o.m. Duitsland (Hegel Archiv te Bochum) en publiceerde hij over zijn filosofische onderzoeksthema’s in buitenlandse vaktijdschriften zoals  ‘Hegel Studien’ (Bochum) en ‘Archives de Philosophie’ (Paris). Over literatuur, muziek en schilderkunst schreef hij beschouwingen, die werden gepubliceerd in literaire tijdschriften als ‘Hollands Maandblad’ en ‘De Gids’.

 

Prof. dr. Christoph Jamme: Na de studies Germanistiek, Filosofie en Algemene en vergelijkende literatuurwetenschap promoveerde hij aan de Ruhr-Universiteit Bochum in 1981 met het werk: "Ein ungelehrtes Buch. Die philosophische Gemeinschaft zwischen Hölderlin und Hegel in Frankfurt 1797-1800". Daarna werd hij wetenschappelijk medewerker bij het Hegel-Archief van de Ruhr-Universiteit Bochum. Van 1989 tot 1990 was hij Fellow bij het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS). In 1990 volgde het werk "Gott an hat ein Gewand. Grenzen und Perspektiven philosophischer Mythos-Theorien der Gegenwart". Van 1994 tot 1997 was hij Professor voor Geschiedenis van de Filosofie met in het bijzonder het Duitse Idealisme aan de  Friedrich-Schiller-Universiteit van Jena. Sinds 1997 bekleedt hij de leerstoel voor Filosofie aan de Universiteit Lüneburg.

 

Dr. J. Frederik M. Arends is gepensioneerd leraar KlassiekeTalen aan het Bonaventuracollege te Leiden. Hij heeft gestudeerd in Leiden en Heidelberg. Van 1982 tot 1983 was hij als Fellow verbonden aan het NIAS (Netherlands Institute of Advanced Studies) te Wassenaar. Hij promoveerde in Leiden op een proefschrift over Plato’s Politeia. Recente publicaties van zijn hand zijn: ‘Plato’s Gorgias as Political Philosophy’ en ‘From Homer to Hobbes and Beyond - Aspects of ‘Security’ in the European Tradition’.

 

Drs. Leo van Heijningen studeerde Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden en tekenen en grafiek aan de Koninklijke Academie v. Beeldende Kunsten te Den Haag. Daarna was hij als freelance kunsthistoricus verbonden aan o.a. het Haagse Gemeentemuseum, het CKV te Den Haag en de Volksuniversiteit Den Haag. Daarnaast publiceerde hij veel over kunst en geschiedenis en was hij werkzaam als beeldend kunstenaar. Sinds 1984 heeft hij samen met zijn vrouw ‘Kunstzaal van Heijningen’ aan het Haagse Noordeinde. Deze galerie is bekend vanwege zijn specialisatie in hedendaagse Haagse stadsgezichten, landschapsschilderkunst, aquarel-/tekenkunst en grafiek. 

 

*

Baekersmusic

Presentaties in september en oktober 2007

   

Deze en komende maand is er gelegenheid wederom een aantal presentaties bij te wonen.

Presentaties in september zullen plaats vinden in Kunstzaal Van Heijningen en Galerie Het Cleyne Huys aan het Noordeinde.

 Daarnaast kan  er in oktober een aantal presentaties worden bijgewoond op bijzondere historische locaties: De Lutherse Kerk (aan de Lutherse Burgwal te Den Haag)

en Museum Hofwijck (in Voorburg).

Het programma zal een aantal nieuwe presentaties bevatten, met o.m. werk van Degas en C. D. Friedrich en muziek van mijn hand voor piano en orkest.

 *

Kunst en Culinair in Synesthetische Setting

Noordeinde Den Haag

Baekersmusic

Verzorging van culturele programma’s en evenementen 

 Postbus 10422 2501 HK Den Haag

Telefoon 070 3643415

Website www. Baekersmusic.nl

Mail Baekers@planet.nl

Muziek, beeldende kunst en literatuur worden in onderling verband gebracht in synesthestische presentatie.

De verschillende zintuigen werken samen, om tot een bredere kunstvisie te komen in een passende ambiance.

Galerieen, cafe’s en restaurants aan het Noordeinde bieden daarbij gelegenheid tot culturele en culinaire ervaring op niveau.

Informatie presentatieaanbod wordt op aanvraag verstrekt.

Wegens beperkte ruimte is reservering gewenst.

*

Kunst en Culinair in Synesthetische Setting

Noordeinde Den Haag

Baekersmusic

Verzorging van culturele programma’s en evenementen 

Postbus 10422 2501 HK Den Haag

Telefoon 070 3643415

www.Baekersmusic.nl

Baekers@planet.nl

 Keuze  uit programma’s

 Er is een tweetal mogelijkheden, waarbij het accent enerzijds op het culturele en anderzijds op het culinaire aspect ligt.

 1. Uitvoeriger presentatie met duur van ongeveer 1 uur. Dit programma kan worden gecombineerd met naar wens culinaire bijdrage.

2. Korte presentatie met duur van ongeveer 20 minuten. Hierbij zal in restaurant naar keuze een menu worden verzorgd.

 Reservering is gewenst. (tel. 070 3643415 of email Baekers@planet.nl)

 De programma’s omvatten een synesthetische presentatie met beeld en muziek, vergezeld van toelichting.

Verdere (synesthetische) afstemming op de verschillende zintuigen wordt bewerkstelligd door ambiance en culinaire bijdrage.

 Beeldende kunst, geexposeerd in Kunstzaal Van Heijningen en Galerie Het Kleyne Huis, staat in het middelpunt van de presentatie met daarbij passende muziek, gecomponeerd door Stephan Baekers.    

*

Kunst  en Culinair in Synesthetische Setting

Noordeinde Den Haag

Baekersmusic

Verzorging van culturele programma’s en evenementen

 Postbus 10422 2501 HK Den Haag

Telefoon 070 3643415

www.Baekersmusic.nl

Baekers@planet.nl

Synesthetische presentatie met werk van in Galerie Het Cleyne Huys en Kunstzaal Van Heijningen exposerende beeldende kunstenaars en muziek van Stephan Baekers vindt plaats op:

 Donderdag 21 juni om 13.00 en 17.00 uur.

Vrijdag      22 juni om 13.00 en 17. 00 uur

Zaterdag     23 juni om 14.00 uur

in Galerie Het Cleyne Huys (Noordeinde 154)

Bij presentatie op 22 juni om 13.00 uur is de exposerende beeldend kunstenaar Michiel Schrijver aanwezig.  

 

Museum Mesdag

 

 

 

Synästhesie - Kooperation der Künste im herrschaftlichen Rahmen: Präsentation von Herrn Dr. Stephan Baekers. Nutzen Sie die Möglichkeit, mehrere Kunstdisziplinen gleichzeitig zu erfahren.

 

Programm

Herr Dr. Stephan Baekers studierte Philosophie an der Universität Leiden und Komposition am Königlichen Konservatorium Den Haag.

Er ist unter anderem als Komponist tätig. Die Zusammenarbeit mit Museen, Kunstgalerien und ausstellenden Künstlern führte zu einem ausführlichen Programm, welches synästhetische Bild-Musik Präsentationen umfasst.

Die synästhetischen Präsentationen bieten die Möglichkeit, mehrere Kunstdisziplinen gleichzeitig zu erfahren. Das Programm beinhaltet nebst Werken von heutigen Künstlern aus Holland, wichtige historische Kunstwerke (zum Beispiel von Rembrandt, C.D. Friedrich und Degas). Die Werke werden in der Form einer Videopräsentation gezeigt und dazu Musik, die eine eigenständige Bedeutung hat und nicht nur zur Begleitung bestimmt ist. Gemälde und Musik verstärken einander in ihrer Stimmung und geben so Anlass zu einem breiteren (synästhetischen) Erfahrungshorizont von Kunst.

Leistungen eingeschlossen

Präsentation von Dr. Stephan Baekers. Dauer ungefähr 90 Minuten, inklusive Aperitif.
Daten
29. April 2008 und 02. Mai 2008

 

Kulturwissenschaften
Forum für Kulturwissenschaftler
 

Autor Nachricht
Caro
Fachgruppe Kuwi


Alter: 22
Anmeldungsdatum: 01.11.2004
Beiträge: 551
Wohnort: Hohnhorst/ Lüneburg

Verfasst am: 10.09.2007, 17:02    Titel: Baekersmusic

Wer ihn nicht kennt: Stephan Baekers hat im letzten Semester einen Gastvortrag in dem Romantik-Seminar von Herrn Jamme gehalten und jetzt ist seine neue Website online. Wer sich für Musik und Kunst interessiert, wird hier sicher fündig:
http://www.baekersmusic.nl/

    

 

 

 

 

SSR-reünistenkring Den Haag e.o.                                        

Secretariaat: ir. R. van der Veen

Willem de Zwijgerlaan 104A

2582 ET  Den Haag

U wordt hartelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op de bijeenkomst van onze kring op

vrijdag 29 februari 2008 om 20:00 uur in een zaal van de Duinzichtkerk in het Benoordenhout,Van Hogenhoucklaan 89, Den Haag.

De heer mr. A.A.M. van Agt, oud-ministerpresident, zal voor ons spreken over: 

 

                            “Justice or Jungle in het voormalige Palestina”.

 

Introducés zijn ook welkom, waarvoor u echter wel een bijdrage aan de penningmeester

dient af te dragen (€5p.p.).

Gastheer en gastvrouw zijn deze avond René en Emmy Schmal, tel. 070 3863270.

Wilt u vóór 27 februari aan hen of ondergetekende meedelen als u van plan bent te komen en met hoeveel personen?

 

Onze voorzitter gaf nog enige gegevens voor volgende kringbijeenkomsten door:

-vrijdag 11 april biedt dr. Stephan Baekers, filosoof en componist, een beeld- en geluidpresentatie van synesthetische aard, met werk van beeldende kunstenaars en eigen muziek (synesthesie is het samengaan van verschillende zintuigen, in dit geval oor en oog).

Meer informatie hierover kan men vinden op www.Baekersmusic.nl

 

Horen, Zien en Verstaan: beeld, muziek en bezinning

 

Op zaterdagmiddag 24 mei, om 15. 00 uur, kunt u in de Lutherse kerk terecht voor een bijzonder programma, dat wij Horen, Zien en Verstaan noemen.

 

‘Horen’ heeft betrekking op de muziek en op de (bijbel)teksten met overweging waarnaar we luisteren.

 

‘Zien’ op de kunstwerken, die in videovorm worden geprojecteerd.

 

‘Verstaan’ verwijst naar de bezinning, die we door de combinatie van deze indrukken proberen mogelijk te maken. We hopen zo op een verdiepende manier een verbinding te leggen tussen cultuur en geloof.

  

Aan het programma werkt mee dr. Stephan F. Baekers. Hij is filosoof, componist. Hij maakt programma’s op basis van synesthesie: het tegelijkertijd ervaren van verschillende zintuiglijke indrukken. In dit geval gaat het om het gelijktijdig laten ervaren van verschillende kunstdisciplines: muziek en beeldende kunst. Voor een impressie verwijzen wij u naar zijn website: www.Baekersmusic.nl

 

Daarnaast werkt ook ds. Erwin de Fouw mee, predikant in de Evangelisch - Lutherse Gemeente. Hij zal verbanden leggen tussen de beelden, de muziek en de Bijbel.

Plaats: Lutherse Burgwal 9, Den Haag.

 

 

Synesthetisch presentatieprogramma

 

Maandag 12 januari 2009

14.00-15.00 uur

 

HERMITAGE AMSTERDAM

 

Nieuwe Herengracht 14 Amsterdam

 

Caspar David Friedrich

 

De landschappen en zeegezichten van Caspar David Friedrich geven een indringend beeld van wat de moderne mens nog aan betekenis kan ontlenen aan een wereld, die zich slechts als schouwspel voor zijn ogen manifesteert.

 

Onttovering van de natuur door de analytische en koude blik van wetenschap  en techniek laat ons (gepersonifieerd in de figuren  in het werk van Friedrich) nog slechts toe als toeschouwer, die niet meer deel uit lijkt te maken van wat hem omringt.

 

Verloren in de aanblik van een ruimtelijkheid, die onze nietigheid met de leegheid van de wereld confronteert, begint eerst een zoektocht naar vernieuwing van ervaring, die de betovering dan wel node mist, maar zich daardoor toch niet uit het veld geslagen voelt.

 

Zoals een tijdgenoot dichter-filosoof als Novalis ook voor ogen stelde, gaat het betoverende sprookje (als zingevende mogelijkheid) vooraf aan ons ervaren.

 

De wereld als een zichtbaar en (in aandachtige verstilling) te beluisteren mysterie, dat zich bij uitstek in de kunst kan openbaren, treedt in het landschap van Friedrich naar voren uit het ons omringende, razende tumult, dat oren verdooft en ogen verblindt.      

 

 

 

PERSBERICHT

 

STEPHAN BAEKERS BIJ KUNSTZAAL VAN HEIJNINGEN

 

Wegens het succes van de voorgaande keren, wordt voor de derde keer de ‘Noordeinde Nocturne 2009’ gehouden op zaterdag 7 februari.’ Initiatiefnemers zijn de galeries van deze Haagse kunst-straat in samenwerking met het Haags Residentieorkest. Tussen 20.00 uur en 22.30 uur zullen in de galeries diverse muziekuitvoeringen plaatsvinden door musici van het residentieorkest, maar ook van ander gezelschappen.

 

Het aanbod is zeer gevarieerd: klassiek maar ook Latin Folk en Jazz. Verder kunnen in sommige galeries ook hapjes en drankjes geconsumeerd worden van de verschillende specialiteitenrestaurants die het Noordeinde rijk is. Het exacte programma is op de avond zelf in elke galerie verkrijgbaar.

 

Kunstzaal van Heijningen brengt hierbij om 20.00 uur iets wel heel bijzonders: geen gewone muziekuitvoering, maar een letterlijke samensmelting van muziek en beeldende kunst in de vorm van een ‘synesthetische’ presentatie van Stephan Baekers, waarmee  hij weerklank in binnen en buitenland vond bij tal van evenmenten, o.m. in  samenwerking met musea en kunstgalerieen (voor meer info. zie baekersmusic op Google).

 

Van digitale opnamen van schilderijen heeft hij  videopresentaties gemaakt, waarbij een gedetailleerd beeld van de kunstwerken ontstaat. Bij deze beelden is vervolgens via de  computer door hem gecomponeerde muziek gevoegd, die in samenhang met de beelden wordt beluisterd. Zijn presentaties zijn zo kunstwerken voor oog èn oor. De term ‘synesthesie’ duidt daarbij op het samengaan van de waarnemingen van de verschillende zintuigen – een term die terug gaat op de Griekse filosoof Aristoteles. De kunstwerken worden onder invloed van Baekers muziek tot iets  nieuws getransformeerd, dat aanleiding geeft tot een andere ervaringsmogelijkheid van kunst. Het presentatie programma  omvat werk van Matthijs  Maris (eerder vertoond in museum Mesdag in den Haag en in de Hermitage Amsterdam)  en twee hedendaagse kunstenaars van Kunstzaal van Heijningen: Marie Josée Leenders met Sumi-E penseeltekeningen en John Sillevis met glaspenningen.

 De Noordeinde Nocturne wordt feestelijk afgesloten door een gratis concert van het residentieorkest in de Waalse Kerk, Noordeinde no.25, om 23.00 uur.

 De term ‘Nocturne’ werd in de 18de eeuw gebruikt voor een muziekstuk, meestal voor blazers, gecomponeerd om ’s avonds  in de openlucht gespeeld te worden. Met de componist Chopin kreeg het zijn huidige betekenis: stemmige, dromerige pianomuziek. De galeries aan het Noordeinde willen ermee aangeven dat er bij hun op deze zaterdagavond een samensmelting tussen beeldende kunst en muziek plaatsvindt.

 

 

Nocturne

Een mogelijkheid tot andere kunstervaring

 

Noordeinde  Den Haag

7 februari 2009 20.00-23.00 uur

Met medewerking van Kunstgalerieen en Residentie Orkest

 

 

 

Evenement met interactie tussen kunsten

 

Toelichting bij achtergrond van programma

Synesthetische presentatie  in Kunstzaal van Heijningen

door Stephan Baekers

 

 

Samenhang van de kunsten en van de zintuigen

 

Dat de onderscheiden kunsten een meer of minder nauwe samenhang vertonen is veelal wel bekend. Nadere aandacht verdient daarbij ook, dat voor de  totstandkoming van kunstwerken het onderling contact tussen kunstenaars  bijzonder productief is, zoals de geschiedenis laat zien.

 

De vroege Duitse romantiek (rond 1800) geeft daarvan een duidelijk voorbeeld. Een opmerkelijke indicatie daarvan is ook te vinden rond 1920 in Parijs.  Daar konden, vooral dankzij de inspirerende impulsen van de bevlogen impressario Diagileff en diens Ballets Russes, kunstenaars als Picasso en Strawinsky elkaar treffen voor hun gedachtewisseling in de informele ambiance, die het Parijse cafeleven bood.

 

Dichters, filosofen, schilders en componisten, behorend tot de vroege Romantiek,  voerden in een  overeenkomstige enscenering eveneens een levendige, en baanbrekende, discussie over de betekenis en samenhang van de kunsten. Kunst als aangeduide samenhangende eenheid kreeg daarbij sterk de nadruk. Uiting aan hetzelfde levensgevoel (dat wereld in het teken van de  'Weltschmerz' liet veschijnen) werd in de kunsten gegeven op onderscheiden wijze (picturaal in beeldende kunstwerken, muzikaal in composities en verbaal in literaire en filosofsiche  teksten). Als belangrijke vertegenwoordigers van dit romantische perspectief zijn de dichter-denker Novalis, de componist Schubert en de schilder C.D. Friedrich te noemen.

 

Samenhang van de zintuigen (synesthetische interactie, die indrukken op elkaar betrekt) ligt ten grondslag aan dit samengaan van de kunsten.Verband houdt daarmee ook de mogelijke overdraagbaarheid (transpositie) van stemming en gevoel (affectie) in de verschillende domeinen van de waarneming (zoals gehoor en gezicht).

 

Dat ook het sociale gevoel en gezelligheidselement daarbij niet mag worden vergeten, zal duidelijk zijn. Dit kreeg dan ook volop de ruimte in de bezoeken aan de cafes en restaurants, waar de betreffende kunstenaars onder het genot van rookwaar (en anderszins zintuigelijke prikkeling van drank en dis) elkaar troffen. Daarvan zijn ook in het huidige Wenen, Berlijn en Parijs nog steeds de niet uit te wissen sporen terug te vinden, ondanks het (weinig gezellige) effect van het rookverbod.

 

Initiatief tot inblazen van nieuw leven: een overzicht van het effect

 

Herleving van de mogelijkheid tot wederkerige inspiratie bij de verschillende kunsten is te vinden in het initiatief, dat mede werd gesteund door een aantal beeldende kunstenaars, die exposeren in belangrijke galerieen aan het Noordeinde te den Haag. Dit initiatief vond tevens interesse bij musea en ook van wetenschappelijke kant.

 

Noordeinde en Mesdagmuseum

 

Naar aanleiding van de Millaisexpositie in het Van Goghmuseum in Amsterdam en de parallel expositie 'Vluchten in Schoonheid' in het Mesdagmuseum in den Haag, is vorig jaar zomer een programma  met synesthetische presentaties tot stand gekomen en verzorgd in samenwerking met Maartje de Haan (directeur van het Mesdagmuseum). Een bijdrage ter ondersteuning  van het syntesthetische programma leverde daarbij tevens John Sillevis (hoofdconservator van de collectie negentiende eeuw van het Gemeentemuseum in Den Haag).

 

Nodige weerklank vond het initiatief al vanaf de eerste ontplooiing bij belangrijke kunstgalerieen, zoals Kunstzaal van Heijningen, aan het Noordeinde in den Haag. Met de kunsthistoricus en galeriehouder Leo van Heijningen werden tal van presentaties bij verschillende expostities en andere gelegenheden verzorgd.

 

Ook galerie Het Cleyne Huijs bood eerder al gastvrij onderkomen voor prestentatieprogramma's en bleek tevens daarbij een goede ontmoetingsplaats (mede door gezellige en stijlvolle ambiance). Er kon daar herhaaldelijk worden gediscussieerd met geinteresseerden naar aanleiding van presentaties van werk van kunstenaars, die hun band met deze galerie benutten voor het initiatief.

 

Hermitage Amsterdam en buitenlandse interesse

 

Meest recent is een presentatieprogramma met werk van C.D.Friedrich. Daarbij werd medewerking verleend door de Hermitage Amsterdam in het kader van de expositie (tot 18 janruari van dit jaar) van werk  van Friedrich uit de Petersburgse collectie, aangelegd door de Russische tsarenfamilie.

 

Voorafgaand aan deze presentatie in Amsterdam is op uitnodiging, als onderdeel van een gastcollegeprogramma en in samenhang met een analyse van de literaire theorie van Novalis, in Duitsland aan de universiteit van Lüneburg een synesthetische presentatie van werk van Friedrich (met dat van zijn Engelse geestverwant William Turner ) verzorgd. Tevens werd contact gelegd met het nabijgelegen Paula Modersohnmuseum, waarbij mede de conceptie van de kunst van deze schilderes (die met Rilke en Van Gogh ideeen uitwisselde ) een vruchtbaar perspectief bij verdere uitwerking van het synesthetisch initiatief kon bieden.

 

Van de zijde van internationale organisatie op gebied van culturele evenementen heeft het evenmin ontbroken aan belangstelling en medewerking bij tot standkoming van buitenlandse presentatieprogramma's.

 

Bij de (grootste) Europese organisatie op gebied van timeshare  -Hapimag- is op uitnodiging een aantal programma's verzorgd in 2007 en 2008 voor een internationaal publiek. Mede op basis van het expositieprogramma van musea (waaronder het Mesdagmuseum in den Haag) is in dat verband werk van o.m.  Matthijs Maris, Rembrandt en Millais in synesthetische vorm gepresenteerd.

 

Met inspirerende medewerking van het resortmanagement bij Hapimag   leverde dit een waar  cultureel alsook culinair feest op.  Het verblijf op het imposante middeleeuwse Chateau Chabenet in Le Berry (in midden-Frankrijk) en de bijdrage van de directie ervan stonden daarbij borg voor een zeer passende en stemmige omgeving . Een stijlvolle ambiance voegde overigens ook op een aantal andere historische locaties, waar presentaties plaats vonden (zoals de Lutherse Kerk in den Haag en het Huygensmuseum in Voorburg), een niet te verwaarlozen glans toe aan de synesthetische ervaring van het kunstwerk. 

 

Feest van de zintuigen

 

Venduehuis Den Haag

13, 14, 15 mei

 

In het kader van de grote kunst en antiek voorjaarsveiling heeft het Venduehuis der Notarissen te Den Haag in samenwerking met baekersmusic een synesthetisch presentatieprogramma gerealiseerd voor geinteresseerde bezoekers.

 Nadere informatie over betekenis van synesthesie, waarbij interactieve samenhang van de zintuigen in het middelpunt staat, is  te vinden op www.baekersmusic.nl

 Voor nadere kennismaking is ook een bijzonder arrangement geschikt, dat in samenwerking met Golden Tulip hotel wordt aangeboden. Informatie over een gelijknamig parallelprogramma is te vinden op de website van Mastbosch Hotel (Golden Tulip) Breda. 

 Feest van de zintuigen 30 mei 2009
Temidden van het uitbundige lentegroen biedt Baekersmusic in samenwerking met het Mastbosch Hotel de mogelijkheid tot een vernieuwende ervaring van kunst, waarvan culinair aspect en sfeervolle ambiance tevens onderdeel uitmaken.

Presentatie programma

Meesterwerken uit verschillende periodes van de kunstgeschiedenis worden getoond in een presentatie met een horizon-verbredend effect. Dit mede door de combinatie met muziek, speciaal gecomponeerd om stemming en sfeer van de beeldende kunstwerken te verklanken.
Door vormgeving op basis van computermogelijkheden wordt een nieuwe visie op kunst geïntroduceerd, met als spil de levende interactiviteit tussen zien en horen.
Effecten van beeld en muziek gepresenteerd in de sfeervolle ambiance van het Mastbosch Hotel, dat gelegen is in een schitterende bosrijke omgeving, worden aldus verenigd in een omvattende metamorfose.
Voor meer informatie over de presentatievorm zie ook www.baekersmusic.nl

Het feest van de zintuigen wordt gecompleteerd door een drie gangen diner inclusief apéritief en glas wijn na afloop van het culturele programma.

Prijs ter kennismaking: € 149.00 per persoon.
(op basis van een standaard 2-persoonskamer, toeslag luxe kamer € 30,00 per kamer per nacht)
Reserveren is mogelijk tot 15 mei a.s.
tel. 076-5650050

Sample Mastbosch Hotel Breda

 

Kunstzaal Van Heijningen 18-6-2010

Synesthetische presenstatie

 

Eerder is in kader van jaarlijks terugkerend evenement (Nocturne) aan Noordeinde te Den Haag in samenwerking met kunstgalerieen en Residentie Orkest aandacht gevraagd voor interactie tussen verschillende zintuigen.

In aansluiting daarop kan nu wederom gelegenheid worden geboden, zintuigelijk interactieve presentatievorm te ervaren met medewerking van Haagse beeldende kunstenaars en bijdragen van hun hand. Haagse stadsgezichten zijn in videopresentatie samengevoegd met muziek die daarvoor is gecomponeerd en sfeer van de visuele indrukken voor het oor hoorbaar maakt en onderstreept.

Haagse instellingen (zoals Museum Mesdag en Openbare Bibliotheek) gaven eerder blijk interesse in deze (ruimere) opzet van kunstbeleving en boden concrete gelegenheid daartoe in de vorm van een presentatieprogramma.

In Kunstzaal Van Heijningen aan het Noordeinde wordt in het kader van Festival Classique nu een speciaal presentatieprogramma voor bezoekers aangeboden. Dit ter illustratie van de innoverende benadering (en ook als een concrete bijdrage aan het kernthema en onderzoek van het Festival), waarbij samenhang tussen de zintuigen in het middelpunt staat.

Het programma zal op vrijdag 18 juni worden verzorgd met medewerking van Haagse beeldende kunstenaars en muziek die daarbij met videofilm speciaal werd samengevoegd met oog op mogelijkheid van zintuigelijk ineractieve (synesthetische) ervaring.

Aanvang van programma: 19.30 uur.

Met oog op beperkte ruimte voor bezoekers gelieve u tijdig aanwezig te zijn. Na aanvang is galerie voor bezoek gesloten tot ongeveer 20.30 uur. Toegang is gratis.

Voor nadere kennismaking en informatie kunt u site www.baekersmusic.nl (zie daar onder agenda) bezoeken. Op Google zijn naast Youtube (zie onder 'sfbaekers') videoclips te zien, die van de presentatievorm een indruk geven.

 

 

Muziek en Beeldende Kunst aan het Noordeinde

Vrijdag 18 juni 2010, 19.30-20.30 uur

Eerder is o.m. bij het jaarlijks terugkerend evenement Nocturne aan het Noordeinde te Den Haag in samenwerking met kunstgalerieen aandacht besteed aan interactie tussen de zintuigen.

In Kunstzaal Van Heijningen aan het Noordeinde wordt als vervolg daarop tijdens het Festival Classique nu een speciaal presentatieprogramma voor bezoekers aangeboden i.s.m. Baekersmusic .

Het programma bestaat uit beeldende-kunst-videofilms met muziek van S.F. Baekers.

Google/Youtube (zie onder sfbaekers) en website www.baekersmusic.nl bieden met aantal videoclips daarvan een indruk en nadere informatie.

Werk van Haagse beeldende kunstenaars (met als onderwerp Haagse stadsgezichten)geexposeerd in Kunstzaal van Heijningen maakt deel uit van het programma.

Tevens vindt de premiere plaats van speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde muziek .

Geinteresseerden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Gedurende het programma is de galerie gesloten.

 

Vrijdag 25 maart 2011 Galerie Heijmen Prinsegracht 132  Den Haag

                                                             Salon

Salon  met een muzikaal, filosofisch, literair en beeldende kunst perspectief zal worden geintroduceerd op vrijdagavond 25 maart  a.s. vanaf 20.00 uur in Galerie Heijmen aan de Prinsegracht 132 te Den Haag.

Op mijn Bösendorfer concertvleugel improviserend en ook puttend uit de muziekliteratuur voor piano zal een stemming door mij worden nagestreefd,  die met filosofische bespiegeling over literaire en  kunstthema's de toon wil zetten van de avond.

Bekende en minder bekende visies van kunstenaars en filosofen op creativiteit en betekenis van de (ervaring van) kunst zullen daarbij de revue passeren in een voor het denken en zintuigelijk ervaren stimulerende sfeer.

De geest van  befaamde salons als die van Rachel Varnhagen in Berlijn en Caroline Pichler in Wenen ten tijde van Napoleon Bonapartes rijzende ster aan het politieke en ideele uitspansel zal daarbij hopelijk weer vaardig kunnen worden over deelnemers aan de Salon.

In het spanningsveld van revolutionair elan en restauratief conservatisme leverden mede op instigatie van denkers als Kant, Hegel en Schelling in de negentiende eeuw kunstenaars in heel Europa hun bijdrage aan wat als schittering van het Rijk van de Geest werd beoogd in aanvang.

Degradatie daarvan tot de matte onvolkomenheid van een politiek-economisch surrogaat bracht aan de vooravond van de eerste Grote Wereldbrand en in het daarop volgende interbellum denken en kunst ook opnieuw in beweging. De vroegere napoleontische impuls kreeg zo een nieuw slagkracht, die ontdaan van romantiek en dweepzucht verbitterde trekken duidelijk toonde.

Een confrontatie tussen baanbrekende bewogenheid (ook in het verleden) en  stagnerende inertie (ook nu) gaf en geeft nog steeds richting aan de loop van het culturele leven.

 Stephan Baekers 

Salon 'In Haagse Dreven'  28 april en  27 mei

In vervolg op de Salon van vrijdag 25  maart a.s. in Galerie Heijmen bestaat gelegenheid de discussie over zaken de kunsten betreffende ook voort te zetten  in april en mei.

Daartoe wordt verheugende medewerking verleend door Kunstzaal Van Heijningen, die al eerder gastvrij en sfeervol onderdak bood aan presentatieprogramma bij voorgaande gelegenheden.

Daarnaast is er uitbreiding van bijzondere locatie en ambiance nu ook in vooruitzicht gesteld in het kloppende hart van Den Haag, nabij historische monumenten en gebouwen van onze parlementaire democratie.

Op donderdag 28 april a.s. om 20.00 uur is er een Salonbijeenkomst ten huize van Pieter Paul Verberne aan het Buitenhof 5 te Den Haag.

En op vrijdag 27 mei a.s. om 20.00 uur is Kunstzaal Van Heijningen aan het Noordeinde 152 te Den Haag gastgever voor een hopelijk weer even geanimeerd cultureel samentreffen.

 

Presentatie synesthetisch programma

Pulchri Studio, Louis Quinzezaal

Lange Voorhout 15, Den Haag

Zondag  19 juni 2011

Vanaf 12.00 uur tot 15.00 uur

 Toegang vrij

 Werk van Lucas van Leyden (en andere, ook hedendaagse schilders) wordt in videopresentatie met daarbij muziek gecomponeerd door Stephan Baekers getoond.

 Laatste Oordeel van Lucas van Leyden (behorend tot vaste collectie van Lakenhal te Leiden en tot 26 juni ook onderdeel van speciale expositie aldaar met grafisch werk, waar Lucas van Leyden vermaard om was bij zijn leven)  leverde inspiratie voor orkestwerk. Daarin werd de stemming, die de componist bij zijn ervaring met het schilderij deelachtig werd, muzikale uitdrukking gegeven.

 Fotomateriaal ter beschikking gesteld door Lakenhal Leiden is gebruikt voor videoverfilming door Stephan Baekers.

 Daarnaast heeft samenwerking plaats gevonden met andere musea en ook kunstgalerieen, die resulteerde in tal van muziek-videopresentaties waarbij interactie tussen visuele en auditieve zintuigelijkheid (syn-esthesie) uitgangspunt vormt.

 Voor nadere informatie zie ook: www.baekersmusic.nl (onder rubriek agenda).

Tevens zijn presentaties te zien op Youtube (zoeken bij: sfbaekers). 

Sinds enige maanden is er  een voortzetting van het synesthetisch initiatief in de vorm van de Salon "In Haagse Dreven", die op bijzondere locaties al bijeenkwam (zie eveneens  www.baekersmusic.nl voor nadere informatie). 

 Ook bij andere gelegenheid is tijdens evenmenten in den Haag (zoals Festival Classique en Nocturne aan Noordeinde)  aandacht besteed aan mogelijkheid kunsten en daarbij behorende zintuigelijkheid interactief (synesthetisch) te benaderen. Hierin onderscheidt zich de Haagse aanpak duidelijk van een andere, meer eenzijdige orientatie op kunst.  

Pulchri Studio komt daarbij ook erkenning en waardering toe, vanaf allereerste begin al lans te hebben willen breken voor synesthetische presentatievorm. 

Voor meer informatie zie Google: baekersmusic   

   

Copyright © 2011 BAEKERSMUSIC    Baekers@planet.nl

 

 

strandwal festival 2013

bonifatius kerk rijswijk

open dag zaterdag 14 september

programmatoelichting bij bijdrage van stephan baekers

 

stephan baekers studeerde muziek (piano bij gerard hengeveld) en compositie (bij otto ketting en leon orthel) aan koninklijk conservatorium te den haag . daarnaast studeerde hij filosofie aan de universiteit te leiden waar hij promoveerde bij prof. c.a. van peursen op een studie betreffende het concept van de tijd bij aristoteles en heidegger.

als filosoof en componist zet stephan baekers zich in voor een integratie van de zinguigelijke aspecten van de kunstervaring.

horen en zien worden daarbij op elkaar afgestemd. zij zijn zo op interactieve wijze op elkaar betrokken in muzikale vorm ( compositie) en picturale vorm (videobewerking van schilderijen onder meer)

wat de beelden aan stemming teweeg (kunnen) brengen wordt daarbij versterkt en parallel weegegeven in de muziek. en andersom laat het beeld in zichtbare vorm de luisteraar van een zelfde of overeenkomstige emotie deelgenoot worden.

natuurlijk is dit alleen voor de betreffende concrete combinatie, die stephan baekers van beeld en muziek heeft gecreeerd, het geval. voor de scheppende kunstenaar is het immers mogelijk en staat het vrij, op zijn eigen wijze uitdrukking te geven aan zijn gevoel. wat niet per se met dat van te luisteraar en kijker hoeft te corresponderen.

maar dat is eigenlijk nooit het geval ooit geweest in de kunst.

als een schilder als van gogh, om een relevant voorbeeld te noemen, een paar oude schoenen afbeeldt, dan hoeft dat niet overeenkomstig de wens en het gevoel of smaak van zijn tijdgenoten (of van latere beschouwers zelfs ook) te gebeuren.

ieder kan dus ook in zo'n geval afstand nemen van het gebodene in de kunst.

de presentaties van stephan baekers geven overigens niet een objectieve/gelijkende of fotografisch scherpe afbeelding van de schilderijen die hij gebruikt. maar eerder een vertekening die hij in overeenstemming beter toch acht met de muziek vaak.

muziek en beeld zijn daarbij wel gelijkwaardig als uitdrukkingsmiddel van de kunstenaar voor zijn emoties.

de samensmelting van ervaringsmogelijkheden in de presentaties wil duidelijk dus niet de muziek ondergeschikt aan het beeld maken of andersom. en daarmee is ook het oorpronkelijke beeldende kunstwerk of de compositie niet overbodig geworden. deze zijn los van de presenatie ook te genieten op zich.

alleen werkt het zien en beluisteren van de presentatie wel door bij de ervaring nadien van muziek en beeld afzonderlijk.

dit werd ook bevestigd al veelvuldig door beeldende kunstenaars met wie stephan baekers mocht samenwerken bij totstandkoming en organisatie van evenementen waarbij presentaties onder de aandacht konden worden gebracht van een breder publiek ook.