ARRANGEMENTEN

 

 

HOME    MUSIC SAMPLES     AGENDA PRESENTATIES  

baekersmusic arrangementen voor kleinere of grotere groepen

Er is keuze uit de volgende mogelijkheden

1. muziek en beeld programma met samenvattende toelichting (tijdsduur ongeveer 30 minuten)

2. muziek en beeld programma met meer uitvoerige bespreking en mogelijkheid tot discussie (tijdsduur ongeveer 90 minuten).

Tevens is uitbreiding mogelijk met diverse horeca voorzieningen, zoals koffie, lunch en diner.

Prijsopgave wordt gaarne u op aanvraag per email verstrekt.

*

 Baekersmusic arrangements for smaller or bigger companies

 You can opt for the following possibilities

 1. A music and picture programme with a summarizing explanation (duration about 30 minutes)

 2. A music and picture programme with a more detailed commentary and discussion (duration about 90 minutes)

 There is also a possibility for various facilities (coffee, lunch, dinner)

A price will be submitted on request by email.  

 

 

Naast de vermelde arrangementen is er deelname aan speciale programma's (uitsluitend)  op afspraak mogelijk.

Nadere informatie kan worden aangevraagd per email.

 

IDconsultancy

Arts and Culture on Line (ACL)

ACL wil een open en directe toegang tot actuele culturele en kunstontwikkelingen bieden. Interactie tussen verschillende gebieden van de kunst (en de onthullende, specifieke waarnemingsmogelijkeid die daarvan deel uitmaakt) staat daarbij voorop.

Beeldende kunst, literatuur en muziek krijgen aandacht in een filosofisch kader, dat zicht biedt op nieuwe ervaring van kunstwerken in hun onderlinge samenhang.

Eerdere presentatieprogramma's die zijn gerealiseerd in samenwerking met beeldende kunstenaars, musea en kunstgalerieen geven een boeiende nieuwe benadering van beleving van emotie en begrip van kunst.

Het programma kan op verzoek worden afgesproken en een daarbij mogelijk basispakket kan nadien worden uitgebreid naar wens.

Voor nadere informatie zie: www.baekersmusic.nl

Aanmelding kan on line plaats vinden.

*

IDconsultancy

Arts and Culture on Line (ACL)

Programmamogelijkheden

Elementen kunnen afzonderlijk worden gekozen en worden gecombineerd.

 

Literatuur

Grote schrijvers uit de wereldliteratuur en hun invloed op het moderne denken.

Beeldende kunst

Ontwikkelingen in de schilderkunst die onze manier van zien bepaald hebben.

Muziek

Betekenis van de klank voor onze wereldervaring en stemming daarbij.

Filosofie

Gespletenheid van de relatie tot de wereld en de mogelijkheid van reintegratie door de kunst.

Deelname aan gespreksbijeenkomsten al dan niet gecombineerd met culinaire omlijsting in unieke omgeving met bijzondere ambiance behoort tot de mogelijkheden van het geboden programma aanbod.

Afspraak is daarvoor slechts te maken op conditie van vooruitbetaling.

Voorwaarden worden op aanvraag toegezonden.

 

 

Copyright 2011 BAEKERSMUSIC    Baekers@planet.nl